Türk İktisat Tarihi Yıllığı

13.712 4.407

Sayı 1 (1987)

İçindekiler

Makaleler

16. ve 17. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunun Ticaret Politikası PDF
Lütfi Güçer
I. Sultan Selim Kanunnamesi ve Tahlili PDF
Hüseyin Özdeğer
Haleb Bölgesi Türkmenleri PDF
Hüseyin Özdeğer
Osmanlı Tarım Ekonomisi, 1840-1910 PDF
Tevfik Güran
III. Ahmed'in Varidat ve Masarifat Defteri PDF
Hüseyin Özdeğer


ISSN: 1300-0764